CeskyFrenchGermanItalianPortugueseTurkceSpanish

ЯК підключити другий монітор
21.05.2016
ЗРУЧНО і практично
21.05.2016

ЯК розбирати слово по фонетичному складу

Як розбирати слово по фонетичному складу

При фонетичному розборі ми даємо характеристику звуковим складом слова. Фонетичний аналіз може бути усним чи письмовим, повним або частковим.

При проведенні розбору необхідно обов'язково вимовляти слово вголос.

Інструкція

1

Напишіть слово.

2

Розділіть слово на склади і визначте кількість складів.

3

Поставте знак наголоси.

4

Визначте кількість голосних букв і приголосних.

5

Запишіть повну фонетичну транскрипцію слова.

6

Дайте характеристику кожного звуку (приголосні діляться на дзвінкі або глухі, тверді або м'які, а голосні літери бувають ударними і ненаголошеними).

7

Підрахуйте і запишіть, скільки букв і звуків у слові.

8

Спробуємо на конкретному прикладі провести звукобуквенний розбір слова. Отже, візьмемо слово «балерина».

9

Спочатку проведіть усний розбір:
- Балеріна-

- У слові балерина 4 слога-

- Наголос падає на третій склад: балерІна-

- У слові 4 гласн., 4 согл-

- [Бал'іріна]

- Буквою б (бе) позначений звук [б] - приголосний,дзвінкий, твердий- буквою а позначений ненаголошений звук [а] - буквою л (ель) позначений приголосний звук [л '] - приголосний, дзвінкий, мягкій- буквою е позначений безударнийголосний звук - [і] - буквою р (ер) позначений приголосний звук [р '] - дзвінкий, мягкій- буквою і [і] позначений ударний голосний звук [і] - буквою н (ен) позначений звук [н] - приголосний, дзвінкий, тверди- буквою а позначений безударнийголосний звук - [а] $

- У слові балерина - 8 звуків, 8 букв.

10

Письмовий розбір робиться так:
Балерина - 4 склади, 4 гласн., 4 согл-

б - [б] - согл., зв (п.)., тв. (П.) -

а - [а] - гл., безудар.-

л - [л '] - согл., зв. (Неп.), Мягк. (П.) -

е - [і] - гл., безуд.-

р - [р '] - согл., зв. (Неп.), Мягк. (П.) -

і - [і] - гл., удар.-

н - [н] - согл., зв. (Неп), тв. (П.) -

а - [а] - гл., безуд.
8 букв, 8 звуків.

Коментарі закриті.