CeskyFrenchGermanItalianPortugueseTurkceSpanish

ЯК зняти дзеркало заднього виду на Мерседесі
21.05.2016
ЯК знайти людину через номер телефону легально
21.05.2016

ЯК скласти рішення суду

Як скласти рішення суду

Рішення суду - це підсумковий документ розгляду справи.

У ньому повинні бути об'єктивно, достовірно, вповному обсязі відображені доводи позивача, заперечення відповідача, оцінка їх судом, мотиви прийняття або неприйняття таких доводів. Будь-яке рішення складається з наступних частин:

Інструкція

1

Вступна частина рішення складається з: дати оголошення резолютивної частини, дати проголошення рішення вмотивоване вигляді (ця дата не може бути пізніше п'яти робочих днів після оголошення), місце прийняття, номера справи, з якого виноситься судовий акт, назви суду і прізвища судді, а також те, що рішення винесено ім'ям Російської Федерації. Тут же вказують на явку сторін.

2

Описова частина містить перелік фактичнихобставин справи, виклад позиції позивача і відповідача. Тут повинні бути відображені всі вимоги, докази та пояснення позивача, викладені в позовній заяві, протоколі судового засідання. Заперечення відповідача фіксуються у відгуку на позов, в письмових і усних поясненнях. Описова частина починається словами: суд встановив.

3

У мотивувальній частині суд дає оцінку обставинам, доводам сторін, вказує норми закону, якими керується при прийнятті рішення.

4

Резолютивна частина містить інформацію про те, щоконкретно суд вирішив, тобто: стягнути кошти, зобов'язати вчинити певні дії та ін. За кожну вимогу позивача слід вказати задоволено воно або в ньому відмовлено. Сенс має бути зрозумілим, виключати подвійне тлумачення при виконанні рішення. Також вказується на розподіл судових витрат між сторонами, тобто, з кого і в якому розмірі стягнута держмито та інші витрати.

5

У висновку - інформація про термін вступу в силу даного акту і порядок його оскарження.

Коментарі закриті.