ครุฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีโปรตุเกสTürkçeสเปน

เป็นที่นิยม

2016/09/09

วิธีการลดความร้อนบุตรหลานของคุณ

วิธีการลดความร้อนบุตรหลานของคุณ

ลดความร้อนในเด็กไม่ได้เสมอได้โดยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นปัญหายาเสพติดที่มีศักยภาพมากที่สุดไม่ควรจะให้กับเด็ก หากเครื่องวัดอุณหภูมิมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นพยายามที่จะลดอุณหภูมิของเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการรักษาของเด็ก

ด้วยความไม่มีประสิทธิภาพของวิธีการขั้นพื้นฐาน - เรียกกุมารแพทย์, อุณหภูมิสูงอาจทำให้จำนวนของภาวะแทรกซ้อน

(เพิ่มเติม ... )
2016/09/09

วิธีการลดความร้อนบุตรหลานของคุณ

วิธีการลดความร้อนบุตรหลานของคุณ

ลดความร้อนในเด็กไม่ได้เสมอได้โดยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นปัญหายาเสพติดที่มีศักยภาพมากที่สุดไม่ควรจะให้กับเด็ก หากเครื่องวัดอุณหภูมิมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นพยายามที่จะลดอุณหภูมิของเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการรักษาของเด็ก

ด้วยความไม่มีประสิทธิภาพของวิธีการขั้นพื้นฐาน - เรียกกุมารแพทย์, อุณหภูมิสูงอาจทำให้จำนวนของภาวะแทรกซ้อน

(เพิ่มเติม ... )
2016/08/21

วิธีการวัดความสูงและน้ำหนักของเด็ก

วิธีการวัดความสูงและน้ำหนักของเด็ก

ความสูงและน้ำหนักของเด็ก - กระบวนการโปรแกรมทางพันธุกรรมที่จะต้องควบคุมอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนของลูกน้อยของคุณเติบโตขึ้น

เปรียบเทียบตัวเลขเหล่านี้จากระยะเวลาที่แตกต่างกันก็เป็นไปได้ในการประเมินความถูกต้องและความสามัคคีของการพัฒนาทางกายภาพของทารกที่จะเปิดเผยโรคที่ซ่อนอยู่หรือจูงใจให้กับพวกเขา

(เพิ่มเติม ... )
2016/08/21

วิธีการวัดความสูงและน้ำหนักของเด็ก

วิธีการวัดความสูงและน้ำหนักของเด็ก

ความสูงและน้ำหนักของเด็ก - กระบวนการโปรแกรมทางพันธุกรรมที่จะต้องควบคุมอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนของลูกน้อยของคุณเติบโตขึ้น

เปรียบเทียบตัวเลขเหล่านี้จากระยะเวลาที่แตกต่างกันก็เป็นไปได้ในการประเมินความถูกต้องและความสามัคคีของการพัฒนาทางกายภาพของทารกที่จะเปิดเผยโรคที่ซ่อนอยู่หรือจูงใจให้กับพวกเขา

(เพิ่มเติม ... )
2016/08/14

วิธีการเลือกรองเท้าฤดูหนาวสำหรับเด็ก

วิธีการเลือกรองเท้าฤดูหนาวสำหรับเด็ก

รองเท้าฤดูหนาวสำหรับเด็กควรเก็บความร้อนและให้ขาแช่แข็ง

มันควรจะสะดวกสบายและทำจากวัสดุธรรมชาติ

งานหลักของผู้ปกครองในการเลือกรองเท้าฤดูหนาวเด็ก - คือการเลือกขนาดที่เหมาะสม

(เพิ่มเติม ... )
2016/08/14

วิธีการเลือกรองเท้าฤดูหนาวสำหรับเด็ก

วิธีการเลือกรองเท้าฤดูหนาวสำหรับเด็ก

รองเท้าฤดูหนาวสำหรับเด็กควรเก็บความร้อนและให้ขาแช่แข็ง

มันควรจะสะดวกสบายและทำจากวัสดุธรรมชาติ

งานหลักของผู้ปกครองในการเลือกรองเท้าฤดูหนาวเด็ก - คือการเลือกขนาดที่เหมาะสม

(เพิ่มเติม ... )
2016/08/02

วิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กโรงเรียน

วิธีการเตรียมบุตรหลานของคุณสำหรับโรงเรียน

พ่อแม่ทุกคนฝันว่าเด็กของพวกเขาเป็นนักเรียนที่ดีในโรงเรียน

วิธีการเตรียมความพร้อมของเด็กไปโรงเรียนทุกวันในสิ่งที่จะให้ความสำคัญ: ทักษะการอ่านนับตัวอักษร?

แต่กลับกลายเป็นว่านี้ไม่เพียงพอเพราะทั้งหมดก็ไม่ได้รับประกันการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

(เพิ่มเติม ... )
2016/08/02

วิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กโรงเรียน

วิธีการเตรียมบุตรหลานของคุณสำหรับโรงเรียน

พ่อแม่ทุกคนฝันว่าเด็กของพวกเขาเป็นนักเรียนที่ดีในโรงเรียน

วิธีการเตรียมความพร้อมของเด็กไปโรงเรียนทุกวันในสิ่งที่จะให้ความสำคัญ: ทักษะการอ่านนับตัวอักษร?

แต่กลับกลายเป็นว่านี้ไม่เพียงพอเพราะทั้งหมดก็ไม่ได้รับประกันการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

(เพิ่มเติม ... )