ครุฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีโปรตุเกสTürkçeสเปน

การจัดทำงบประมาณ

2016/09/20

ความแตกต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคืออะไร

ความแตกต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคืออะไร

แนวคิดของการคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายมีมากเหมือนกันและมีความเกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์การผลิต

ในขณะที่พวกเขาจะไม่เหมือนกันและควรจะแตกต่างจากคนอื่น ๆ

(เพิ่มเติม ... )
2016/09/20

ความแตกต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคืออะไร

ความแตกต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคืออะไร

แนวคิดของการคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายมีมากเหมือนกันและมีความเกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์การผลิต

ในขณะที่พวกเขาจะไม่เหมือนกันและควรจะแตกต่างจากคนอื่น ๆ

(เพิ่มเติม ... )
2016/09/16

เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนอะไร

เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนอะไร

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน - เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีการเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของโครงการธุรกิจ

ชนิดและองค์ประกอบของพวกเขาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

(เพิ่มเติม ... )
2016/09/10

เป็นรายได้สุทธิรวมคืออะไร

เป็นรายได้สุทธิรวมคืออะไร

โครงสร้างองค์กรของ บริษัท อาจมีหลาย บริษัท หรือ บริษัท ในเครือ

สำหรับองค์กรเช่นเงินที่สามารถประมาณแยกต่างหากสำหรับแต่ละ บริษัท หรือคาดว่ารายได้รวมของ บริษัท ย่อยรวมทั้งผลประกอบการโดยรวม

(เพิ่มเติม ... )
2016/09/07

เป็นส่วนการตลาดและการตลาดเป้าหมายอะไร

ส่วนของการตลาดและการตลาดเป้าหมายคืออะไร

การแบ่งส่วนตลาดและความหมายของกลุ่มเป้าหมาย - เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่สำคัญ

นี้จะช่วยให้ บริษัท ที่จะมุ่งเน้นความพยายามในย่านธุรกิจที่สำคัญเชิงกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายการตลาด

(เพิ่มเติม ... )
2016/09/07

เป็นส่วนการตลาดและการตลาดเป้าหมายอะไร

ส่วนของการตลาดและการตลาดเป้าหมายคืออะไร

การแบ่งส่วนตลาดและความหมายของกลุ่มเป้าหมาย - เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่สำคัญ

นี้จะช่วยให้ บริษัท ที่จะมุ่งเน้นความพยายามในย่านธุรกิจที่สำคัญเชิงกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายการตลาด

(เพิ่มเติม ... )
2016/08/30

วิธีการแยกกำไรรายได้และรายได้

วิธีการแยกกำไรรายได้และรายได้

รายได้รายได้และกำไรเป็นเงื่อนไขทางการเงินที่ใช้ในทางเศรษฐศาสตร์, บัญชีและเพียงแค่ในชีวิตประจำวัน นี่คือความคล้ายคลึงของพวกเขา

ความแตกต่างในบัญชีของเงินทุนและจำนวนเงินที่โดยนัยแนวคิดเหล่านี้มากขึ้น ความแตกต่างครั้งแรกและหลักอยู่ในความจริงที่ว่าจะได้รับผลกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากรายได้

รายได้ - เป็นลบของค่าใช้จ่ายรายได้ของสินค้าที่ผลิตหรือซื้อสินค้า

(เพิ่มเติม ... )
2016/08/27

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของผู้ประกอบการแต่ละบุคคล

ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของผู้ประกอบการแต่ละบุคคล

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆและบุคคล

ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถแสดงในรูปแบบของข้อสรุปของสัญญาการให้บริการหรืออุปทานของสินค้าที่

ความรับผิดตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญจากความรับผิดที่จัดตั้งขึ้นสำหรับองค์กร

(เพิ่มเติม ... )