03/21/2017
1-5255034e9efed5255034e9f02c.JPG

Ako otvoriť schopnosti jasnovidca

Ako otvoriť schopnosti jasnovidca

Jasnozrivosť je považovaný za nadprirodzené schopnosti.

Premýšľajte o samotnej definície "nadprirodzené".

Nature, v tomto prípade by mal byť chápaný ako prírode.

Reč je o schopnostiach, ktoré ležia mimo prírodné, prirodzené schopnosti človeka.

Jasnovidci byť v každom okamihu schopnípredpovedať budúcnosť, aby sa zistilo udalosti z minulosti, ktoré viedli ku konkrétnej situácii v súčasnej dobe liečiť choroby, atď. Pitie jasnozrivosť menili v priebehu času.

V starobe sú neslúži ako nosič posvätného poznania sveta a neskôr - upálený na hranici za čarodejníctvo, naozajstných jasnovidci dnes (ne) šarlatánov zase majú autoritu v spoločnosti.

(Viac ...)