Czeskifrancuskiniemieckiwłoskiportugalskiturkcehiszpański

Artykuły o prawie rodzinnym

20.09.2016

Jak podzielić nieruchomość w małżeństwie cywilnym

Jak podzielić nieruchomość w małżeństwie cywilnym

Podział majątku w małżeństwie cywilnym może być w drodze umowy między małżonkami, a jeśli nie ma porozumienia - w sądzie.

Należy pamiętać, że przepisy prawa rodzinnego ustroju majątkowego prawnej małżonków nie stosuje się do małżeństw cywilnych.

(Więcej ...)
17.09.2016

JAK wystąpić do sądu za ustaloną kwotę alimentów

Gdy alimenty sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w tym wielkości dochodu obu stron

Kodeks rodzinny określono alimenty w postaci stałej kwoty.

Ale żeby zebrać je tylko pod pewnymi warunkami.

Sąd bierze pod uwagę sytuację finansową i Panna z obu stron.

(Więcej ...)
13.09.2016

czy dziecko jest zobowiązane do zachowania biologicznego ojca

Pomaga rodzicom - dług dziecko

Rodzice muszą wychowywać i wspierać swoje dzieci, gdy są w potrzebie i nie osiągnęły wieku produkcyjnym.

Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku niezdolności do pracy z rodzicami.

(Więcej ...)
13.09.2016

Co jest wliczone w majątku małżeńskiego

Co jest wliczone w majątku małżeńskiego

Nieruchomość małżeńska obejmuje cały majątek małżonków, która została uzyskana, nabytych przez któregokolwiek z nich lub łącznie w trakcie trwania małżeństwa.

Pewne wyjątki od tej reguły są dostarczane przez prawa rodzinnego.

(Więcej ...)
08.09.2016

Jaka powinna być odpowiedzialność za niepłacenie alimentów

Jaka powinna być odpowiedzialność za niepłacenie alimentów

Statystyki z ostatnich lat wskazują, żeilość Dodgers alimenty w Rosji znacznie wzrosła. Według Federalnej Służby Dworskich komorników, jedynie 20 spośród 100 osób wypełnianiu obowiązku płacenia alimentów dla swoich dzieci.

W tym względzie rząd Federacji Rosyjskiej przewiduje szereg kar.

(Więcej ...)
06.09.2016

Jak podzielić nieruchomość po żyjących w małżeństwie cywilnym

Kodeks rodzinny Federacji Rosyjskiej nie przewiduje podziału majątku małżonków cywilnych

Ślub cywilny nie jest uznawany przez państwo, z rzadkimi wyjątkami. Dlatego podział majątku nabytego podczas rzeczywistego związku małżeńskiego, ma swoje własne cechy i niuanse

(Więcej ...)
03.09.2016

Jak długo muszę czekać, po złożeniu wniosku o rozwód

Sąd nie od razu wyznaczyć rozprawę

Rozwiązanie małżeństwa przez sekretarza sądowego i ma takie możliwości.

To samo odnosi się do warunków oczekiwań rozwodowych.

W urzędzie stanu cywilnego i sądu pokoju, są one znacznie różnią się od siebie.

(Więcej ...)
31.08.2016

Jak potwierdzić wykaz majątku wspólnego po rozwodzie

Wymagane pisemne dowody

Wykaz majątku wspólnego może być potwierdzona jedynie przez niektóre rodzaje dowodów.

Pomyłka w udowodnieniu może doprowadzić do ujemnego wyniku w postępowaniu przed sądem.

(Więcej ...)