Czeskifrancuskiniemieckiwłoskiportugalskiturkcehiszpański

Budżetowanie

20.09.2016

Jaka jest różnica między amortyzacją

Jaka jest różnica między amortyzacją

Pojęcia amortyzacji mają wiele wspólnego i są związane z amortyzacją aktywów produkcyjnych.

W tym samym czasie, nie są one identyczne i powinny być oddzielone od siebie.

(Więcej ...)
20.09.2016

Jaka jest różnica między amortyzacją

Jaka jest różnica między amortyzacją

Pojęcia amortyzacji mają wiele wspólnego i są związane z amortyzacją aktywów produkcyjnych.

W tym samym czasie, nie są one identyczne i powinny być oddzielone od siebie.

(Więcej ...)
16.09.2016

Jaki jest koszt inwestycji

Jaki jest koszt inwestycji

Koszty inwestycji - jest to całkowity koszt, które są związane z realizacją projektów biznesowych.

Ich rodzaj i skład zależą od konkretnego projektu.

(Więcej ...)
10.09.2016

Co to jest skonsolidowane przychody netto

Co to jest skonsolidowane przychody netto

Struktura organizacyjna firmy może obejmować kilka spółek zależnych lub oddziałów.

W przypadku takich organizacji, wpływy mogą być oszacowane odrębnie dla każdej firmy lub oczekują skonsolidowanych przychodów, w tym zbiorczych wyników finansowych.

(Więcej ...)
7.09.2016

Czym jest rynek docelowy segment rynku i

Co to jest segment rynku i rynku docelowego

Segmentacja rynku i definicja segmentów docelowych - jeden z kluczowych celów marketingowych.

To pozwala firmie skoncentrować swoje wysiłki na strategicznie ważnym obszarem działalności i zwiększyć skuteczność polityki marketingowej.

(Więcej ...)
7.09.2016

Czym jest rynek docelowy segment rynku i

Co to jest segment rynku i rynku docelowego

Segmentacja rynku i definicja segmentów docelowych - jeden z kluczowych celów marketingowych.

To pozwala firmie skoncentrować swoje wysiłki na strategicznie ważnym obszarem działalności i zwiększyć skuteczność polityki marketingowej.

(Więcej ...)
30.08.2016

Jak odróżnić zysku, przychodów i dochodów

Jak odróżnić zysku, przychodów i dochodów

Przychód, dochód i zysk w warunkach finansowych wykorzystywanych w ekonomii, rachunkowości i po prostu w życiu codziennym. To jest ich podobieństwo.

Różnice w księgowości funduszy oraz kwotę,implikowane przez te koncepcje, wiele więcej. Pierwsza i najważniejsza różnica polega na tym, że zysk jest uzyskiwany po odliczeniu wszystkich kosztów i wydatków od dochodu.

Dochody - jest odejmowanie kosztów przychodów towarów wytworzonych lub zakupionych towarów.

(Więcej ...)
27.08.2016

Odpowiedzialność za zobowiązania indywidualnego przedsiębiorcy

Odpowiedzialność za zobowiązania indywidualnego przedsiębiorcy

Przedsiębiorczość wymaga indywidualnego w ramach współpracy z różnymi organizacjami i osobami.

Taka interakcja może być wyrażona w postaci zawarcia umów o świadczenie usług lub dostawy towarów.

Odpowiedzialność ustawowa dla przedsiębiorców, w przypadku niespełnienia warunków umowy, znacznie różni się od odpowiedzialności ustanowionym dla organizacji.

(Więcej ...)