CeskyfrančuvācuItālijasportugālisturkcespāņu

Raksti par Ģimenes tiesības

2016/09/20

Kā sadalīt īpašumu tādā civillaulība

Kā sadalīt īpašumu tādā civillaulība

Mantas kādā civillaulība var pēc vienošanās starp laulātajiem, un, ja netiek panākta vienošanās - tiesā.

Jāpatur prātā, ka noteikumi par ģimenes tiesību juridiska mantiskajām laulāto nepiemēro civilajām laulībām.

(Vairāk ...)
2016/09/17

KĀ vērsties tiesā par fiksētu summu alimenti

Kad alimenti tiesa ņem vērā visus lietas apstākļus, tai skaitā lieluma ienākumu abu pušu

Ģimenes kodekss paredz alimenti kā fiksētu summu.

Bet, lai savāktu tos tikai ar zināmiem nosacījumiem.

Tiesa ņem vērā finansiālo un ģimenes stāvokli abām pusēm.

(Vairāk ...)
2016/09/13

vai bērns ir nepieciešama, lai saglabātu bioloģisko tēvu

Palīdzēt vecākiem - bērns parāds

Vecākiem ir audzināt un atbalstīt savus bērnus, kamēr tie ir vajadzīgi un nav sasnieguši darbspējas vecuma.

Situācija ir mainījusies, ja darbnespējas vecāku.

(Vairāk ...)
2016/09/13

Kas ir iekļauts laulāto mantas

Kas ir iekļauts laulāto mantas

Laulības īpašums ietver visu īpašumu laulātajiem, kas tika iegūti, ar kādu no tiem vai kopā laulības laikā iegūto.

Daži izņēmumi šim noteikumam ir paredzēti ar ģimenes tiesībām.

(Vairāk ...)
2016/09/08

Kāda atbildība būtu par nemaksāšanu uzturlīdzekļu

Kāda atbildība būtu par nemaksāšanu uzturlīdzekļu

Statistika pēdējos gados liecina, kaievērojami palielināts daudzums alimentu nemaksātājiem Krievijā. Saskaņā ar Federālā dienesta tiesu izpildītāju, tikai 20 no 100 cilvēkiem, pilda savu pienākumu maksāt alimentus saviem bērniem.

Šajā sakarā valdība Krievijas Federācijas paredz virkni sankciju.

(Vairāk ...)
2016/09/06

KĀ sadalīja īpašumu pēc dzīvo civillaulība

Ģimenes kodeksa Krievijas Federācijas neparedz mantas sadali civilo laulāto

Civillaulība nav atzīta valsts, ar retiem izņēmumiem. Tāpēc mantas faktisko laulības attiecību laikā iegūto, ir savas īpatnības un nianses

(Vairāk ...)
2016/09/03

Cik ilgi man būtu jāgaida pēc pieteikšanās par laulības šķiršanu

Tiesa nav uzreiz iecelt uzklausīšanu

Laulības šķiršanas tiesas ceļā reģistrators, un ir pazīmes.

Tas pats attiecas uz noteikumiem par šķiršanās cerības.

Jo dzimtsarakstu nodaļā un maģistrāta tiesa, tie ir ievērojami atšķiras viens no otra.

(Vairāk ...)
2016/08/31

Kā lai apstiprinātu sarakstu kopīpašuma pēc šķiršanās

Nepieciešamais rakstiskus pierādījumus

Par kopīpašuma sarakstu var apstiprināt tikai noteiktu veidu pierādījumiem.

Kļūda pierādīt varētu radīt negatīvu rezultātu tiesvedībā tiesā.

(Vairāk ...)