CeskyfrancouzskýNěmecItalportugalskýturkcešpanělský

Sítě a etika





09/17/2016

Jak zvýšit účinnost vyhledávání

Zlepšení účinnosti hledání zaměstnání

Po celý život, můžeme jen zřídka změnit zaměstnání a hledala, kde je větší a lepší plat.

Vyzkoušejte vše, co potřebujete, zvláště pokud nemáte povolání a jste připraveni se učit. Je velmi obtížné předpovědět, které z vašich talentů by být fatální.

Účinnost těchto prohlídek, můžete se pokusit zlepšit.

(Více ...)
09.11.2016

VLASTNOSTI marketingové partnerství

Vlastnosti marketingové partnerství

Tyto typy obchodních partnerství nejsou tak málo: franchising, joint ventures, leasing, atd. Každý formulář má své vlastní charakteristiky vztahů, sféru činnosti.

Nicméně vzájemná touha stran těžit ze spolupráce je pro všechny stejné.

Proto je potřeba znát základy marketingových partnerství, se kterými můžete provádět tvorbu spojení mezi ve směru společnosti, která bude přínosem pro oba partnery.

(Více ...)
09.05.2016

Vnější a vnitřní faktory interpersonální přitažlivosti

Vnější a vnitřní faktory interpersonální přitažlivosti

Mezilidská přitažlivost - psychologický koncept, který definuje přílohu, soucit, vztah mezi lidmi.

Obvykle, lidé nemají jen vnímají ostatní, jsou stále mimo jiné vytvořit svůj vlastní postoj k nim.

Mezi zajímavosti v mezilidských vztazích vytvořených určité faktory, které nyní považujeme.

(Více ...)
09.04.2016

JAK taktně odmítnout trvalého dodavatele

Jako taktně odmítnout trvalého dodavatele

Dokonce i obchodní vztahy založené primárněpravděpodobné, že prospěch, navrhnout nějaké výhody pro stálé obchodní partnery, s nimiž se spojují dlouholeté spolupráce. V tomto případě můžete být sami sebou a nepříjemné zamítnuto, a zároveň, chcete zachovat normální vztah.

Disclaimer pravidelných dodavatelů v pokračování spolupráce je nejjednodušší formu dopisů, s výjimkou nepříjemnou osobní vysvětlení.

(Více ...)
08/31/2016

Jak bude služby

Jak se odráží služby

Při přípravě prezentace o službách společnosti,zaměřen na konkrétního zákazníka, při přípravě konkrétního obchodní nabídky, jakož i dialog s potenciálními partnery velký význam, je správná odrazem služeb. Čím více pravdivé a jasně budou zveřejněny, tím větší je pravděpodobnost, že transakce v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Proto je třeba pečlivě přistupovat k otázce, a teprve po rozsáhlém tréninku.

(Více ...)
08/25/2016

Jak inzerovat své služby

Jak inzerovat své služby

Dělat vaše podnikání není snadné.

Mnoho faktorů ovlivňují váš úspěch - službu sám, jeho náklady, nasycení trhu.

Klíčovým motorem pokroku v posledních letech je reklama.

(Více ...)
08/22/2016

Jako inzerované skladu

prodejna

Počínaje svůj vlastní obchod s sebou nese řadu problémů a otázek: Výběr produktů a dodavatelských personálu, instalaci zařízení.

Ale veškeré úsilí může být marné, pokud položka nebudou prodány. Proto je prvním úkolem vlastníka obchodu - přilákat kupce.

Takže odpověď na otázku - jak na trhu obchod. Otevřené tajemství:

(Více ...)
08/22/2016

Jako inzerované skladu

prodejna

Počínaje svůj vlastní obchod s sebou nese řadu problémů a otázek: Výběr produktů a dodavatelských personálu, instalaci zařízení.

Ale veškeré úsilí může být marné, pokud položka nebudou prodány. Proto je prvním úkolem vlastníka obchodu - přilákat kupce.

Takže odpověď na otázku - jak na trhu obchod. Otevřené tajemství:

(Více ...)